AYM den Bekir Kaya Kararı

 AYM den Bekir Kaya Kararı

03.11.2020 - 13:52

Güncelleme : 03.11.2020 - 13:52

 Van Büyükşehir Belediyesinin eski Eşbaşkanı Bekir Kaya’nın avukatları, tutukluluğuna dair yaptığı başvuruyu karara bağlayan AYM,  gerekçeleri “dayanaktan yoksun” bularak reddetti.

 

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olduğu dönemde tutuklanan ve 4 yıla yakın süredir cezaevinde olan Bekir Kaya’nın tutukluluğuna ilişkin avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 23 Ocak 2017 tarihinde yapılan başvuru, 16 Ekim’de tarihinde karara bağlandı. AYM, başvuruyu “kabul edilemez” buldu.
Kaya’nın avukatları, AYM’ye “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği, tutuklamanın hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı, resen yapılan tutukluluk incelemelerinin duruşmasız yapıldığı ve inceleme sonucunda verilen kararların avukatlar ve yakınlarına tebliğ edilmediği, Kaya’nın soruşturma dosyasında bulunan kısıtlama kararı nedeniyle hakkında toplanan delillerin neler olduğunu bilemediği için etkin bir savunma geliştiremediği ve bu nedenle tutuklama kararına etkili şekilde itiraz edemediği, KHK ile getirilen en fazla üç avukatla savunma yapılabileceği yönündeki sınırlama nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığı, Kaya’nın belediye başkanı olarak tutuklanması ve yerine kayyum atanması nedeniyle siyasi faaliyette bulunma hakkının ve toplantı hakkının ihlal edildiği, Ailesi ile telefonla görüşme hakkının haftada bir yerine iki haftada bir olacak şekilde sınırlandırılması ve ailesi dışındaki üç kişiyle görüşmesinin tamamen yasaklanması nedeniyle maddi ve manevi varlığının ihlal edildiği, açık görüş hakkının iki ayda bir olacak şekilde belirlenmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığının ihlali, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna dışarıdan kitap kabul edilmemesi ve mektup göndermesine engel olunması nedeniyle düşünce ve kanaatlere ulaşma hakkından yoksun bırakıldığı, gazetelerin verilmemesi nedeniyle haber alma hürriyetinin engellenmesi, tabi olması gereken infaz rejimi yerine tek kişilik odada tutulması ve tecrit edilerek kötü muamele yasağının ihlali, Kaya’nın idari soruşturma yapılmadan ve savunma hakkı verilmeden görevden uzaklaştırılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali” gerekçeleriyle başvuruda bulundu.
Yapılan başvurulara ilişkin kararını açıklayan AYM, tüm başvuruların “Kabul edilemez olduğuna karar verdi. AYM’nin gerekçeli kararında şunları belirtti:
“1-Tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
2- Tutukluluğun makul süreyi aştığına ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
3- Resen yapılan tutukluluk incelemelerine ilişkin iddiaların konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
4- Tutuklama kararının yakınlarına tebliğ edilmediği veya bildirilmediğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
5- Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasına ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
6- Avukat sayısının sınırlandırılmasına ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
7- Siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
8- Telefonla haberleşme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
9-Açık görüş hakkının sınırlandırılmasına ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
10. Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin diğer ihlal iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
11- Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
 12- Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna;
Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına 16/9/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Haber/Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın